ความยาวก้านวัดน้ำมันเกียร์ เครื่อง 3S

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1992 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: wannachai wannasawade

ขอทราบความยาวก้านวัดน้ำมันเกียร์ เครื่อง 3S เกียร์อัตโนมัติด้วยครับ ที่มาคือยกเครื่องใหม่พร้อมเกียร์อัตโนมัติ แล้วก้านวัดน้ำมันเกียร์ที่ติดมา เวลาเติมน้ำมันเข้าไปให้พอดีกับก้านวัด จะมีน้ำมันเกียร์ไหลล้นออกมา พอใช้ไปได้ซักพักหลังจากไม่มีน้ำมันล้นออกมาแล้ว ดึงก้านวัดออกมาดู ปรากฏว่าไม่มีน้ำมันติดขึ้นมาเลย ลองเติมไปประมาณครึ่งลิตร แล้ววัดดูใหม่จะมีน้ำมันติดที่ปลายนิดหน่อย ก้านวัดที่ติดมาน่าจะประมาณ 15 นิ้วครับ เลยต้องการทราบความยาวที่แท้จริงของก้านวัดน้ำมันเกียร์ จะได้หาซือที่ถูกต้อมมาใช้ครับ ถ้าจะกรุณา บอกแห่งด้วยจะขอบพระคุณยิ่งครับ ผมอยู่แถวสะพานพระราม 5


การวัดนำ้มันเกียร์ออโต เมื่อเริ่มใช้งาน เติมนำ้มันเกียร์ดูระดับนำ้มันทาง COLD ติดเครื่องเดินเบาประมาณ 30 นาที จนเข็มวัดความร้อนถึงระดับเครื่องยนต์ใช้งาน อุณหภูมิเกิน 80C จอดรถในพื้นที่ได้ระดับ ดึงเบรกมือ เหยี่ยบเบรกเลื่อนเกียร์ไปทุกตำแหน่ง ค้างใว้ตำแหน่งละ2-3 วินาที เลื่อนเกียร์ มาใว้ที่ P เดินเครื่องในรอบเดินเบา ชักเหล็กวัดออกมาเช็ดให้สะอาด เสียบกลับให้สุด ดึงขึ้นมา ดูที่ HOT ให้นำ้มันอยู่ระหว่าง MAX กับ MIN อย่าเติมเกินขีดบน และอย่าตำ่กว่าขีดล่าง ค่อยๆเติมถ้าขาด อยากรู้ว่าก้านวัดที่ได้มาถูกต้องหรือไม่ก็ต้องหาเทียบตามร้านที่ขายเครื่อง จังหวัดนนท มีที่ กรุงเทพ นนท 12
เพื่อนช่าง
10/1/2011 11:30