ความร้อนขึ้น

Brand: HONDA Model: Civic
Year: 2001 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: Sungchai Angthararak

ขับรถรอบสูง(ความเร็วประมาณ 100-120กม/ชมระยะทางราว 100 กม. อากาศร้อน นั่ง4-5คน ความร้อนขึ้น วิ่งต่อเกือบ heat. จอดรถ ดับเครื่อง รอเครื่องเย็น เติมน้ำที่หม้อน้ำ เพราะน้ำเดือดทะลักออกมา วิ่งต่อได้ เป็น 3 ครั้ง ระยะทางสระบุรี กรุงเทพ ไปกลับ. วิ่งระยะใกล้ในกรุงเทพไม่เป็น เข้าศูนย์ ทิ้งรถไว้ให้ทดสอบ ไม่พบความผิดปกติ. ก่อนหน้านี้ เคยมีปัญหา ความร้อนขึ้นเมื่อรถติดไฟแดง ต้องเติมน้ำที่หม้อพักเป็นระยะ ได้ทำการเปลี่ยน หม้อน้ำ ยางหม้อน้ำ. ชุด thermostat ไปแล้วประมาณ 1 เดือน ควรทำอย่างไรดี เพราะกังวลถ้าต้องเดินทางไกล. ไม่เคยเครื่องดับเพราะความร้อนขึ้น


เนื่องจากข้อมูลน้อย จึงขอแนะนำพอเป็นแนวทางครับ
– ตรวจไอ คาบอนไดอ๊อกไซด์ ด้วย CO2 dyle tester (มีตามศูนย์/อู่มาตรฐาน 150 บาท/ครั้ง)
– ตรวจ คอมฯแอร์ ฉุด-ดึง กำลังเครื่องฯ
– ดูการไหลวน น้ำหล่อเย็น (ใบพัดปั๊มน้ำ สึกกุดหมดแล้ว)
– อาจมีอาการอื่นๆ นอกจากที่เคยพบ