ต้องการเปลี่ยนเครื่องเป็น 1UZ

Brand: MERCEDES-BENZ Model: E-Class
Year: 1985 Miles: 20001-40000
From: ชนันนัทธ์ เข็มทรัพย์

ใ้ช้รถ Benz รุ่น 280 CE 123 SPORT ปี 85
ต้องการเปลี่ยนเครื่องเป็น 1UZ จะดีหรือไม่และ
อัตราการสิ้นเปลืองกี่ กม./ลิตร


เครื่องยนต์ UZ เป็นเครื่องยนต์อะไรครับ ผมไม่ทราบรหัสนี้ ถ้าไม่ใช่เครื่องเบนซ์ ก็ไม่ควรเปลี่ยน เพราะจะทำให้รถยนต์ดีดีของคุณราคาหายไปมาก และไม่ค่อยจบ ต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกอยู่นั่นแหละ ไม่ควรเปลี่ยนโดยเด็ดขาดครับ-ธเนศร์