ถอยแล้วเครื่องสะอึกๆแล้วดับจะมีอาการตอนวิ่งทางไกล

Brand: OTHER Model: Other
Year: 2004 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: นฤนาท ไตรยวงค์

โตโยต้า
สปอร์ตครูเซอร์
มีปัญหาตอนวิ่งระยะทางไกล(พิจิตร-มุกดาหาร) พักรถที่น้ำหนาว1ครั้งประมาณ10นาที แล้วมาพักที่กาฬสินธุ์ อีกประมาณ10นาทีใช้ความเร็ว80-120กม/ชม พอจะถอยออกจากที่จุดพักเครื่องก็สะอึกๆแล้วก็ดับ สตาร์ทใหม่ได้ตามปกติ ถอยอีกครั้งเป็นแบบเดิมอีก ถอยออกจากจุดพักได้ประมาณ2เมตร จากนั้นก็สตาร์ทใหม่ เดินหน้าเลยทีนี้ก็ปกติวิ่งไม่มีปัญหาอะไรแซง ไรได้ตามปกติ จนมาถึงมุกดาหาร พักรถก่อนปิดเครื่องประมาณ2นาที พักประมาณ10นาทีเลยลองสตาร์ทใหม่เพื่อถอยดูปรากฏว่า เป็นอาการเดิมคือดับอีกตามเคย ก็เลยนำรถเข้าร่มไม้พักเครื่องยาวจนเครื่องเย็น แล้วลองติดเครื่องดูอีกทีทีนี้ถอยปกติไม่ดับ พอขากลับพิจิตรไม่ใช้เกียร์ถอยเลยจนถึงพิจิตร พัก2จุดที่กาฬสินธุ์กับน้ำหนาวประมาณ30นาที พอถึงพิจิตรจอดติดเครื่องเข้าเกียร์Pไว้ พอลงปิดประตูรถรถดับเลย เลยติดเครื่องใหม่จะถอยเข้าที่เก็บ ดับอีกตามเคย เลยเอาเข้าศูนย์วันรุ่งขึ้น ช่างก็ตรวจไม่พบความผิดปกติอะไรบอกแค่หัวฉีดเริ่มเสื่อม แต่เขาก็ไม่ฟันธงว่าอาการที่รถเป็นนี้เกิดจากหัวฉีดเสื่อม ก็เลยไม่รู้ว่ารถเป็นอะไร ส่วนข้อมูลเรื่องรอบเครื่องก่อนดับ หรือสีของไอเสียก่อนดับอันนี้ไม่ได้สังเกตครับ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยไม่ได้สังเกตุเรื่องพวกนี้ไว้ ข้อมูลเท่านี้พอจะบอกไรได้ไหมครับ


Toyota มีปัญหาวิ่งทางไกล วิ่งทางยาว 80 -120 กม/ชม เป็นปกติดี แต่เมื่อจอดพักรถ เมื่อจะออกรถใหม่ต้องถอยหลัง ก็จะมีปัญหา พอออกรถเถอยออกจากจุดพักเครื่องสะอึกๆ แล้วก็ดับ พอสตาร์ทใหม่ก็ติดได้เป็นปกติเมื่อถอยหลังอีกครั้งดับเหมือนเดิมอีก จากนั้นสตาร์ทใหม่เดินหน้าก็วิ่งปกติดีเร่งแซงได้ตามปกติ เมื่อถึงที่พักรถอีกครั้ง จอดพักประมาณ 10 นาที ลองสตาร์ทเพื่อถอยดูเป็นอาการเหมือนเดิม จึงพักรถยาวจนเครื่องเย็น ติดเครื่องถอยหลังไม่ดับ ขากลับไม่ได้ใช้เกียร์ถอยหลัง เมื่อถึงบ้าน จอดรถเข้า P ไว้ลงรถปิดประตู เครื่องดับ ติดเครื่องถอยหลัง ดับอีก เข้า ศูนย์ ช่างไม่พอสิ่งผิดปกติ บอกแค่หัวฉีดเสื่อม ถ้าคุณสังเกตุดูรอบเครื่องสักนิดก็จะดี เอาเป็นว่าในช่วงพักรถน้ำมันรั่วจากหัวฉีดลงไปค้างในท่อไอดี เมื่อมาติดเครื่องครั้งแรก เครื่องยังเดินไม่ครบสูบ คุณ ลองวิ่งแถวๆบ้านแล้วดับเครื่องทิ้งเวลาให้ประมาณเวลาเท่ากับคุณ พักรถ ในการวิ่งทางไกล จะมีอาการหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่า หัวฉีดรถคุณรั่ว จะมีผลแต่เมื่อใช้รถมาแล้วจอดไว้ไม่นานแต่ถ้าจอดเป็นเวลานานน้ำนันที่ท่วมจะระเหยไปหมด จึงไม่มีปัญหา
กลุ่มเพือนช่าง คุณ ธเนศร์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา 3/11/2012 11:40