น้ำมันดันออกมาเวลาเติมน้ำมัน

Brand: HYUNDAI Model: Sonata
Year: 1993 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: บถยุพา เฉลยวาเรศ

รถฮุนไดรุ่น scoop ปี 93,เวลาเติมน้ำมันต้องเติมช้า ไม่สามารถเติมเร็วไ้ด้ตามปกติ น้ำมันจะดันหรือพุ่งล้นออกมา


แจ้งอาการให้ช่างทราบ ซึ่งเขาควรตรวจ 2 เรื่องที่น่าจะเป็นต้นเหตุคือ :-
– ท่อหายใจที่รวมอยู่กับท่อเติมเบนซีน ช่วงบนใกล้ฝาปิดถัง ส่วนมากพบว่าท่อหายใจไอเบนซีน “ตัน”
– หรือ ท่อรับเบนซีน(ท่อหลัก) งอพับที่จุดหนึ่งจุดใด ช่างจะมองเห็นได้หลังเปิดแผ่นพลาสติก รองซุ้มล้อออกดู

bkg-garage