น้ำมันทดแทนเบนซิน91

Brand: MITSUBISHI Model: Champ
Year: 1995 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: Arale Zembe

ต้องการทราบว่าที่รัฐบาลจะยกเลิกการใช้เบนซิน 91 แล้ว รถ Mitsubishi Champ นี้จะสามารถใช้น้ำมันอะไรทดแทนได้


เติมเชลล์ วีเพาเวอร์ ไนโตรพลัส 95 ได้ครับ