รถกระตุกเมื่อเครื่องเดินเบา ฝาสูบรั่วจริงหรือไม่

Brand: MERCEDES-BENZ Model: E-Class
Year: 2004 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: sss ccc

1.ระยะ กม. ที่ขับจนถึง 11/11/2013 = 144,957 กม.

2.นำรถเข้าศูนย์เพื่อ Maintenance เป็นประจำทุก ๆ ปี ตามกำหนด

3.ซ่อมแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2013

4.รถกระตุกเมื่อเครื่องเดินเบา คล้ายเครื่องจะดับ สาเหตุคือ
ฝาสูบรั่วจริงหรือไม่คะ


E-Class ต้นเหตุเครื่องเดินเบา กระตุก :-
– Idle speed motor เริ่มเสื่อมสภาพ
– Thottle body สกปรก
– ฉนวนหัวเทียน ไหม้ ไฟแรงสูงจ่ายไม่เต็ม 24,000 V
ฝาสูบรั่ว อาการมี :-
– รถติดความร้อนสูง
– เครื่องเดินไม่เต็มสูบ ตลอดเวลา
– อาจจะมีคราบน้ำมันสีนมอยู่ในน้ำมันเครื่อง หรือ อยู่ในหม้อพักน้ำของหม้อน้ำ
bkg-garage