รถมีอาการสะอึกเวลาลดเกียร์ต่ำแล้วเร่งเครื่อง

Brand: MERCEDES-BENZ Model: E-Class
Year: 1990 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: Jintamai Suwanprateeb

เรียน คุณธเนศร์

ขอสอบถามปัญหาของรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ครับ เบนซ์รุ่น 230E ปี 1990 ตอนนี้มีปัญหาว่าเมื่อขับขี่ไปซักระยะหนึ่ง แล้วพอรถชะลอตัว หรือว่าเจอลูกระนาด ต้องเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำจากเกียร์ 4 เป็นเกียร์ 3 หรือ 2 แล้วเร่งเครื่องจากาความเร็วประมาณ 10-20 กม./ชั่วโมง พบว่าเครื่องมีอาการสะอึก ต้องเลี้ยงคลัทช์ช่วย (เมื่อมองที่หน้าปัดในระหว่างการเร่งความเร็วและเกิดการสะอึก เข็มวัดรอบไม่ตกนะครับ มันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ) แต่พอได้ความเร็วซัก 40-50 กม.ต่อชม. ก็หายและเมื่อเปลี่ยนไปเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นได้และที่ความเร็วสูงก็จะวิ่งเรียบ ซึ่งอาการสะอึกมากมักจะพบในการเร่งในระหว่างใช้เกียร์ 2 ครับ นอกจากนี้เท่าที่ดูแล้วพบว่าเปลี่ยนเกียร์ต่ำไปสูงไม่ค่อยสะอึก แต่ถ้าเปลียนจากสูงมาต่ำแล้วเร่งเครื่องจะพบอาการ โดยเฉพาะเมื่อใช้เกียร์ 2

สังเกตว่าในระหว่างการสะอึกถ้าลดไปเป็นเกียร์ 1 หรือว่าแทนที่จะใช้เกียร์ 2 ตั้งแต่แรก คือไปใช้เกียร์ 1 เลยก็จะไม่พบอาการสะอึกครับ หลังจากนั้นเมื่อขับไปถึงที่แล้วจอดให้เครื่องเดินเบาอยู่ จะพบว่ารอบเดินเบาแกว่งประมาณ 100 รอบ รวมทั้งเข็มของแรงดันน้ำมันเครื่องก็แกว่งด้วยเป็นระยะ ๆ แต่จะไม่พบว่าเครื่องดับครับ ซึ่งอาการของรอบเดินเบาและเข็มแรงดันน้ำมันเครื่องแกว่งนี้ไม่พบตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆ ตอนเช้าก่อนนำออกมาวิ่งครับ ตอนสตาร์ทครั้งแรกจะนิ่งดี


การเปลี่ยนเกียร์ตำ่ลงแล้วจะเร่งเครื่องมีอาการสะอึก อาการที่เกิดน่าจะเป็นปัญหาที่เครื่องในรอบเดินเบาเมื่อเครื่องร้อน เมื่อสตาร์ทเครื่องในตอนเช้าครั้งแรกนิ่งดี อาการที่เครื่องเย็น กับเครื่องร้อน ต่างกัน เกิดจากวาล์ยัน ใช้หัวหียนร้อน ทำให้เครื่องเดินไม่ครบสูบ กำลังเครื่องตกในรอบเดินเบาการเปลี่ยนเกียร์ พาลไปถึงเข็มแรงดันนำ้มันเครื่องแกว่งด้วยได้
ประสงค์ ศิษย์อาหมู