ระบบ security ที่ติดมากับรถชอบรวน

Brand: OTHER Model: Other
Year: 1999 Miles: 60001-80000
From: ภาคิน กมลชัยภัทร

jeep
โฉมมน
รถมีปัญหาสตารท์ไม่ติดบ่อย อาการคือสตารท์ติดประมาณสิบวินาที รถก็จะดับเหมือนโดนตัด มีช่างบอกว่าระบบ security ที่ติดมากับรถรวน ให้ใช้ตัวที่ให้มาชี้ไปที่กล่องที่อยู่บนหลังคา แต่ไม่เป็นผล ต้องทิ้งช่วงซักพัก ถีงจะติดได้ แบตก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ หัวเทียน ไดสตารท์ ซ่อมหมดแล้วทุกอย่าง เป็นบ่อยมากเกือบทุกวัน ให้ช่างที่อู่ดูก็แก้ไม่ได้


เสียดายที่คุณไม่ยอมบอกมาให้ชัดชัดว่า ระบบ Security ที่ติดมากับรถและรวนนั้น เป็นระบบที่ติดตั้งมาจากโรงงาน หรือติดตั้งเพิ่มพิเศษด้วยคุณหรือโดยเซลล์ขายรถให้เอง เพราะถ้าเป็นอย่างหลัง ผมก็แนะนำให้ถอดออก เลิกการติดตั้ง โดยกลับไปให้ร้านที่ติดตั้งมาถอดออกเสียเลย ทุกอย่างก็จะกลับเข้าระบบเดิมเท่านั้นเองครับ-ธเนศร์