วิ่งเกีย4จะหลุดคับ

Brand: ISUZU Model: Rodeo
Year: 1996 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: สุภี แขมคำ

รถวิ่งมา 180000 วิ่งเกีย 4ยาวๆจะหลุดคับอืด


Isuzu Rodeo วิ่งเกียร์ 4 ยาวๆ คงจะเป็นตอนที่คุณ สุภี ถอนคันเร่งเกียร์จึงดีดหลุดเป็นเกียร์ว่าง อาการอย่างนี้เกิดจากภายในเกียร์ เฟืองตุ่มเล็กๆที่ติดอยู่กับส่วนหนึ่งของเฟืองเกียร์ 4 ที่เรียกว่าเฟืองฟันหมา หรือเฟืองหนามเตย กับปลอกเลื่อนหรือเรียกว่าแหวนเลื่อน เกิดการสึก เมื่อถอนคันเร่งจะมีแรงส่งกลับจากเพลาเข้ามาจึงบิดตัวเด้งออกกลายเป็นอาการเกียร์หลุด แก้ไขอาการนี้ต้องผ่าเกียร์ เมื่อผ่าเกียแล้วร์ก็ควรจะดูลูกปืนทุกลูก เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนจะได้ไม่ต้องทำงานสองครั้ง
กลุ่มเพื่อนช่าง คุณ ธเนศร์ เสนีวงค์ ณอยุธยา 2/6/2012/ 11:25