วีโก้ถอดแบตแล้วใส่กลับสตาทไม่ติดครับ…ทำไงดี

Brand: TOYOTA Model: Vigo
Year: 2005 Miles: 5001-20000
From: vattana4514 boonyos

วีโก้ถอดแบตแล้วใส่กลับสตาทไม่ติดครับ…ทำไงดี
ไฟแบตก็เต็มเป็นแบตไหม่ครับ…


Toyota Vigo สตาร์ทไม่ติดหมายความว่า สตาร์ททำงานเครื่องหมุน แต่เครื่องยนต์ไม่ติด หรือ บิดกุญแจสตาร์ทแล้วสตาร์ทไม่ทำงาน ถ้าสตาร์ทไม่ทำงาน ขั้นแรกหาหม้อแบตมาพ่วง เพื่อจะแยกปัญหา ว่าสตาร์ท ไม่ทำงานเกิดจาก แบต หรือ เกิดจากมอเตอร์ ถ้าเกิดจากมอเตอร์สตาร์ท เอาหม้อแบต มาพ่วงแล้วยังคงเหมือนเดิม แต่ถ้าไฟในหม้อแบตมีน้อยเอาแบตมาพ่วงก็จะสตาร์ทได้ ถ้าสตาร์ทหมุนแล้วเครื่องยนต์ไม่ติด ก็ต้องดูเชื้อเพลิงมีหรือไม่ ลองกดปั๊มแย๊คหลายๆครั้งให้รู้สึกตึงมือ แล้วลองสตาร์ทดู เจ้าของรถคงจะพอทำได้แค่นี้ นอกเหนือจากนี้คงต้องหาช่างแล้วครับ
กลุ่มเพื่อนช่าง คุณ ธเนศร์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา 5/17/2012 11:45