สตาร์ทตอนเช้าแล้วมีอาการเครื่องสะดุด

Brand: HONDA Model: Civic
Year: 2007 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: ทัศไนย เหมะ

นำเอาไปล้างอัดฉีด-ล้างห้องเครื่อง มาตอนเช้าสตาร์ทเครื่องแล้วมีอาการเครื่องสะดุดเหมือนเครื่องสำลัก


ถ้าหาลมเป่าน้ำตกค้างในเบ้าหัวเทียนและตัวจานจ่าย(direct coil หากเป็นรุ่นใหม่) แต่ถ้าไม่มีลมเป่าใช้ ให้เอา WD 40 ฉีดจุดที่แนะนำและสเปรย์ฉีดทั่วๆห้องเครื่องเพื่อซับความชื้นออกจากห้องเครื่องให้หมด ควรสตาร์ทติดง่ายและเดินเรียบครับ
bkg-garage