สายพานไทมิ่ง (แก้ไขข้อความ)

Brand: NISSAN Model: Sunny
Year: 1991 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: นายอนุดิษฐ กล่อมอู่

กระทู้ของอนุดิษฐ
ข้อที่ 5 แก้ไขจากพูเล่ใหญ่ตัวล่างมีมารค์รูปตัว o o o o จุด เป็น o o o o o จุด ขอบคุณครับ


ไม่ต้องตอบเพราะไม่มีความหมาย