สายพานไทมิ่ง

Brand: NISSAN Model: Sunny
Year: 1991 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: นายอนุดิษฐ กล่อมอู่

นิสสันซันนี่ บี 11
1.น้อตเบอร์10ก้นแคร็งน้ำมันรั่วสาดกระเซ็นหน้าสายพานใหญ่,ฝากระโปรงรถ,
2.ขันน็อตแน่นแล้วจึงถอดฝาครอบสายพานไทมิง(ไม่รู้)เช็ดน้ำมันและใส่กลับเข้าไป สตาร์เป็น 10 ครั้งไม่ติด เข้าใจว่าแบตหมดจึงนำรถต่อพ่วงแชตสตาร์ทเกือบ 10 ครั้ง
3.(มารู้ตอนหลังหลานบอก)ไม่รู้เครื่องเป็นอย่างไร ช่วยบอกใส่สายพานด้วย
4.พูเล่ตัวบนมีมารค์รูป V กับ รูป O
5.พูเล่ล่างตัวใหญ่มีมารค์รูป O O O O
6.ฝาครอบพลาสติกมีตัวเลขเริ่มจากขวาไปซ้าย 20 10 0


ตัวเลขจากซา้ยไปขวา 20 10 0 ตัวเลขบอกถึงองศาของเพลาข้อเหวี่ยง เลข 20 หมายถึงอีก 20 องศา ลูกสูบจะขึ้นสูงสุด เลข 10 หมายถึงอีก 10 องศา ลูกสูบจะขึ้นสุด 0 หมายถึงจุดที่ลูกสูบขึ้นสุด top dead center ท๊อพ เดด เซนเทอร์ หรือศูนย์ตายบน
เพื่อนช่าง