ออกตัวอืด

Brand: MITSUBISHI Model: Montero Sport
Year: 2002 Miles: 5001-20000
From: Mitzu Black

เครื่องยนต์เดิมออกตัวอืดมากทำท่อพักไอเสียมาทำให้แรงตกไหมครับ


Mitsubishi เครื่องยนต์เดิมออกตัวอืดมาก ทำท่อพักไอเสียมาทำให้แรงตกไหม ตอบว่าทำหม้อพักไอเสียไม่ทำให้แรงตกครับ
กลุ่มเพื่อนช่าง คุณ ธเนศร์เสนีวงค์ ณ อยุธยา ุ6/12/2012 11:20