เข็มความเร็วไม่ขึ้น เลขไมล์ไม่ขยับ

Brand: MITSUBISHI Model: Champ
Year: 1995 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: Arale Zembe

อยากทราบว่าเข็มความเร็วไม่ขึ้น เลขไมล์ระยะทางก็ไม่ขยับด้วย เป็นเพราะอะไร รถขับได้ปกติ แต่ไม่รู้ความเร็วเท่าไหร่ต้องกะจากวัดรอบเอาเอง


ตรวจเช็คสายไมล์ดูครับ อาจจะขาด ลองให้ช่างดูใช้เวลาไม่นานครับ