เข้าเกียร์แล้วรถกระชาก

Brand: TOYOTA Model: 4Runner
Year: 2000 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: สรวิชญ์ กาญจนวัฒนพงศ์

(แก้ไขครับ) TOYOTA SPORT CRUISER 4WD Auto อยากทราบว่า ไม่ว่าจะเข้าเกียร์อะไร รถจะกระชาก
เป็นที่สาเหตุอะไรครับ


(ตอบแก้ไขเช่นเดียวกันครับ) ตอบไปก่อนหน้านี้ ลืมไปว่าเป็น 4WD ถ้าเป็น 4×4 แล้วละก้อ อาการโยกเข้าเกียร์ออโตฯทุกเกียร์กระชาก (กระตุกแรง?) ขอให้ตรวจ 2 จุดนี้ คือ:-
1. spine driveshaft transfercase (เกียร์ฝาก ฟันของตัว spine เอง หรือปลอกสวม spine ตัวเมีย ฟันเฟือง
สึกหรอไปมากจน เฟืองขบไม่กระชับ ระยะฟรีทำให้ถ่ายกำลังทั้งจากเกียร์ออกไปเพลากลาง หลวมจนกระ
ตุกแรงทุกเกียร์
2. อย่าลืมตรวจยอยเลากลาง 2 ท่อนและลูกปืนตุ๊กตาหิ้วเพลากลางด้วยนะครับ มีผลผสมโรงกันได้กระชาก
แรงเลย

bkg-garage