เครื่องสั่น

Brand: HONDA Model: Accord
Year: 1996 Miles: 40001-60000
From: ชัชปวิตร เกตุพุก

รู้สึกเครื่ิองสั่น เสียงดังขึ้น และสะเทือนเข้ามาถึงห้องโดยสารมากขึ้น เพราะอะไรครับ แก้ไขอย่างไรครับ

ขอบคุณมากครับ


ดูยางแท่นเครื่อง และดูยางปูพื้นใต้พรมครับ-ธเนศร์