เช็ควาล์ว

Brand: OTHER Model: Other
Year: 1990 Miles: 0-5000
From: วรพจน์ น้อยพินิจ

เกดเ่้เ
้เ่้เ้่
รถแต่ละรุ่นจะดูว่าจะเช็คที่Fillerเท่าไรบ้างครับ


ข้อความคุณขาดหายไป มีแต่รถแต่ละรุ่นจะดูเช็คที่ Filler เท่าไรบ้าง รถทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ผมมีแต่ก่อนปี 1998 เป็นอันว่าตอบคุณไม่ได้ครับ
กลุ่มเพื่อนช่าง คุณ ธเนศร์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา 7/26/2012 11:45