โตโยต้า 5afe เติม e85 วิ่งได้ 100กี่โลเมตรต่อชม

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1990 Miles: 0-5000
From: ธนกร ศรีวัฒนา

โตโยต้า 5afe ไม่ติดกล่อง เติม e85 เต็มถัง วิ่งได้ 100กี่โลเมตรต่อชมขึ้นไปแสดงว่า ระบบมันรองรับ นํ้ามันนี้แล้วไช่ปะครับ


ถ้าปริมาณในถังเบนซีนมี gasohol 95 หรือเบนซีนตัวอื่นมากกว่า 50 % อาจเป็นได้ แต่ถ้ามี E-85 มากกว่า 80 % เครื่องยนต์อาจสะดุดขณะเร่งไต่รอบขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่เคยทดลองวิ่ง E-85 เพียวๆในเครื่องเล็กกว่า 2,500 cc แต่เครื่อง 6 สูบขึ้นไปเคยทดสอบแล้ว ไม่สะดุดแต่ไต่ขึ้นรอบสูงช้าผิดปกติครับ

bkg-garage