Batt.

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1992 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: ศักดา เขินอำนวย

รุ่น CORONA ปี 1992 ครับ อยากทราบสาเหตุว่า (ติดเครื่องยนต์อยู่)
1.วัดแรงดันที่ขั้ว Batt ระหว่าง + – ได้ 12 Volts
2.วัดแรงดันที่ขั้ว Batt ระหว่าง + ที่ไดชาร์จ กับ – ได้ 13.2 Volts
เป็นเพราะเหตุใด


วัดที่แบตได้ 12.0 v แสดงว่าแบตไม่เก็บประจุไฟแล้วครับ โดยเฉพาะหากวัดที่ไดน์ช๊าร์จได้ 13.2 v นั่นคือช๊าร์จปกติดี ถ้าจะให้ชัวร์ลองตรวจด้วยวิธีทำ load test แบตดูด้วยตัวเอง โดยอย่าติดเครื่องยนต์แต่เปิดสวิชกุญแจ on ไว้ ที่แบตให้คีบ multimeter คอยอ่านโวลท์ จากนั้นทยอยเปิด ไฟใหญ่ /เครื่องเสียง/ปัดน้ำฝนแรงสุด/พัดลมแอร์(ไม่มีน้ำยาฟรีออน เย็นก็ไม่เป็นไร) อ่านค่าโวลท์ดู หากยังเหลือ 10 v ขึ้นแสดงว่าแบตยังพอมีเปอร์เซ็นดี ให้ยกส่งร้านช๊าร์จช้า 12 ช.ม. หากอ่านได้ต่ำกว่า 9 โวลท์ลงไป ให้โยนแบตทิ้งครับ

bkg-garage