BMW 3 series รุ่นใหม่Model Change จะออกมาตอนไหน

Brand: BMW Model: 3-Series
Year: 2009 Miles: 0-5000
From: bank9999 9999

พอดีกำลังจะซื้อรถ BMW 3 คับเลยอยากรู้ว่ารุ่นใหม่น่าจะออกมาตอนไหน (ไม่นับ Minor change นะครับ) เผื่อว่าจะรอรุ่นใหม่เลย


ไม่ทราบครับ ปกติก็จะเปลี่ยนรูปทรงทุก 4-5 ปีกันอยู่แล้ว-ธเนศร์