power steering failure

Brand: FORD Model: Focus
Year: 2006 Miles: 40001-60000
From: akira ทากาซากิ

สตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วมีข้อความโชว์ว่า power steering failure สักพักก็หายไป วิ่งได้ปกติดี มันเป็นที่อะไรครับ ขอบพระคุณครับ


power steering failure โชว์ในเรือนไมล์ครู่หนึ่งแล้วดับ ใช้งานได้ปกติ เป็นการเตือนของระบบบังคับเลี้ยวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยหมุนผ่อนแรง ที่อาจมีต้นเหตุมาจากหลายอย่างเหมือนกัน เช่น ตั้งศูนย์ล้อหน้ามา ลมยางอ่อน แล้วถูก steering angle sensor จับผิดปกติอาการได้จึงเตือนให้นำรถเข้าอ่านหาต้นเหตุที่ถูกบันทึกถาวรไว้ใน ECU ให้แก้ไขหรือลบออก กรณีซ่อมมอเตอร์มาก็ต้องลบข้อมูลเก่าก่อนซ่อมออกเช่นกัน อาจลองทำเองได้ โดยถอดขั้วลบออกจากแบตเป็นอันดับแรก แล้วถอดขั้วบวกออกตามหลัว แล้วจับ 2 ขั้วสาย (บวก กับ ลบ) จี้ชนกัน 1 นาที แล้วแยกพัก 2 ขั้วไว้ 10 นาที ก่อนที่จะใส่ขั้วบวกคืนกลับขั้วแบตเป็นอันดับแรก แล้วใส่ขั้วลบคืนแบตตามหลัง แล้วใช้งานตามปกติดู ได้ผลลัพย์ออกมาแล้วเขียนมาเล่าให้รู้บ้างครับ
bkg-garage