Radiator flusher , anti-rust มันคืออะไรครับ

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 2005 Miles: 100001 – ขึ้นไป
From: ชินกร วิบุตร

Radiator flusher , anti-rust มันคืออะไรครับ


Radiator flusher คือน้ำยากัดสิ่งสกปรกและตะกอนกัตะกรันที่เกาะขวางทางเดินในหลอดน้ำรังผึ้งหม้อน้ำทำให้หลอดน้ำตีบ-ตันนำน้ำหล่อเย็นจากภายในเครื่องออกไประบายความร้อนหน้ารังผึ้งหม้อน้ำไม่ได้
Anti-Rust คือน้ำยาที่โรงงานผลิตรถเติมในระบบหล่อเย็นของเครื่องมาจากโรงงาน เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่น้ำหล่อเย็นผ่านเข้่าไป จะไม่เป็นสนิมกัดกร่อนทำลายชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเจ้าของรถควรใช้anti-rust ต่อเนื่องจากโรงงาน โดย ถ่าย-เปลี่ยนทุก 24 เดือน
bkg-garage