toyota 5a-fe ถอดขั่้วแบตเตอรี่ออกใว้1วัน

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1990 Miles: 40001-60000
From: ธนกร ศรีวัฒนา

toyota 5a-fe ถอดขั่้วแบตเตอรี่ออกใว้1วัน ตัว ecu จะฉลาดพอเรียนรู้ในการเติม e85 ไหมครับ


ควรถามปัญหาที่มีเหตุผล ที่ไม่ขัดกับความเป็นจริง ก็จะมีคำตอบที่มีสาระและอาจจะมีประโยชน์ให้เพื่อนผู้ใช้รถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยครับ

bkg-garage