toyota 5a-fe เครื่องสั่น เพราะเติม e85

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1990 Miles: 0-5000
From: ธนกร ศรีวัฒนา

เอาโซแนคฉีดตรงสายหัวเทียน4หัว มอเตอร์เดินเบา จานจ่าย หายครับ แสดงว่ามันรู้จักนํ้ามันชนิดนี้แล้วไช่ไหมครับ


ไม่น่าจะถูกครับ ที่ถูกต้องคือติด E-85 converter ที่เรียนรู้อัตโนมัติว่า ECU ต้องเพิ่มความเร็วในการสั่งหัวเทียนสปาร์คให้ทันกับ E-85 ระเหยขณะจุดระเบิดครับ
bkg-garage