toyota 5a-fe เติม e85 แล้วครับ

Brand: TOYOTA Model: Corolla
Year: 1990 Miles: 40001-60000
From: ธนกร ศรีวัฒนา

เติมไป 500 บาทเพียวๆ วิ่งดีครับ อัตราเร่งดีขึ้นเห็นใด้ชัด แซงรถคันหน้าสบายๆ ของ ปั้มนํ้ามันบางจากครับ แต่จะมีผลระยะยาวไหมครับ


E 85 เป็นแก็สโซฮอล ที่มีค่า octane number 103 ครับ แน่นอนว่าวิ่งฉิวดีกว่า octane 95 ผลระยะยาวคือ
ท่อและชิ้นส่วนที่เป็นยาง เดิมใช้เบนซีน เสื่อมสภาพที่ 1.5-2.0 แสน ก.ม. แต่กับแก็สโซฮอลทุกเบอร์ เสื่อมเร็วกว่าเดิมไม่ถึง 5 % ครับ
bkg-garage