รายการวิทยุรถยนต์ กลับให้ได้ ไปให้ถึง CAR ON LINE FM.97

พบกับรายการวิทยุรถยนต์ กลับให้ได้ ไปให้ถึง CAR ON LINE

โดยทีมงานคุณธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13 .00 -14.00 น FM.97

เป็นรายการนานาสาระเกี่ยวกับรถยนต์

เปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์

อยากรู้เรื่องรถยนต์ ติดตามรายการเรานะคะ