รายการวิทยุ กลับให้ได้ ไปให้ถึง CAR ON LINE

ท่านที่มีปัญหาเรื่องของเบรกและช่วงล่างของรถยนต์

โทรปรึกษาในรายการได้เลยค่ะ ทุกวันพฤหัสบดี วิทยากรของเราคือคุณพิชัย ปัญญาเสวนมิตร จากอู่กิจเจริญชัย

 

รายการเริ่ม 23.00 -24.00 น  หมายเลขโทรศัพท์ 02 5179073

 

รายการมีวันจันทร์ – วันศุกร์ อาทิตย์ละ 5 วัน