ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 24.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 32,572 คัน เพิ่มขึ้น 6.7%

 ประเด็นสำคัญ
1.) ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีปริมาณการขาย 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 24.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆที่ได้ถูกทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถต่างๆ มีส่วนในการกระตุ้นตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.) ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.6% สืบเนื่องจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ทำให้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของตลาดรถยนต์ที่ยังคงมีอยู่สูง ความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานมอเตอร์ เอกซ์โป ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นปัจจัยบวกในการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2560
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,249 คัน เพิ่มขึ้น 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.0 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,080 คัน เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนแบ่งตลาด 17.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,666 คัน เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 28,739 คัน เพิ่มขึ้น 24.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,950 คัน เพิ่มขึ้น 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,415 คัน เพิ่มขึ้น 18.9% ส่วนแบ่งตลาด 25.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 2,728 คัน เพิ่มขึ้น 73.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.5%
3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 32,572 คัน เพิ่มขึ้น 6.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 10,751 คัน ลดลง 7.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,691 คัน เพิ่มขึ้น 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,146 คัน เพิ่มขึ้น 36.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,295 คัน
โตโยต้า 2,580 คัน – มิตซูบิชิ 1,154 คัน – อีซูซุ 843 คัน – ฟอร์ด 644 คัน – เชฟโรเลต 74 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,277 คัน เพิ่มขึ้น 2.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,848 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,171 คัน ลดลง 16.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,502 คัน เพิ่มขึ้น 38.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.8%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,812 คัน เพิ่มขึ้น 6.1%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,080 คัน เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,299 คัน ลดลง 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,380 คัน เพิ่มขึ้น 38.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 186,962 คัน ลดลง 3.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 130,884 คัน เพิ่มขึ้น 13.2% ส่วนแบ่งตลาด 19.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 102,937 คัน เพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%
2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 273,366 คัน เพิ่มขึ้น 20.4%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 76,697 คัน เพิ่มขึ้น 16.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 75,163 คัน เพิ่มขึ้น 8.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.5%
อันดับที่ 3 มาสด้า 28,879 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 335,698 คัน เพิ่มขึ้น 7.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 119,318 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 103,692 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 41,061 คัน เพิ่มขึ้น 39.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 46,241 คัน
โตโยต้า 17,434 คัน – มิตซูบิชิ 11,295 คัน – อีซูซุ 10,142 คัน – ฟอร์ด 6,382 คัน – เชฟโรเลต 988 คัน
4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 289,457 คัน เพิ่มขึ้น 9.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 109,176 คัน เพิ่มขึ้น 12.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 86,258 คัน ลดลง 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 34,679 คัน เพิ่มขึ้น 45.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%
5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 415,900 คัน เพิ่มขึ้น 6.6%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 130,884 คัน เพิ่มขึ้น 13.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 111,799 คัน ลดลง 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 43,414 คัน เพิ่มขึ้น 38.8% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%