บีเอ็ม หยุดขายรถไฟฟ้า

  1. ค่ายบีเอ็มดับเบิลยู ออกคำสั่งให้ผู้จำหน่าย ระงับการขายรถไฟฟ้า เมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมทั้งเรียกรถยนต์ไฟฟ้า รุ่น ไอ3 i3 ในสหรัฐอเมริกา ที่ออกจำหน่ายนับแต่ปี 2557 จนถึงรุ่นปัจจุบัน รวม 30,542 คัน เข้ารับการตรวจสอบ

ทั้งนี้เพราะจากการตรวจสอบของ สำนักงานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน NHTSA ซึ่งทำการตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า อาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้ในบางกรณี

กรณีที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องมาจาก หากมีหญิงสาวที่ความสูงราว 5 ฟุต หรือราว 150 ซม. น้ำหนักตัวในราว 100-110 ปอนด์ หรือราว 45-50 กก. นั่งในที่นั่งผู้ขับขี่ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดบาดเจ็บบริเวณลำคอ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุการชนด้านหน้า

เว็บไซต์ อินไซด์ อีวี นำเสนอเอกสารที่ค่ายบีเอ็มดับเบิลยู ส่งรายละเอียดของความไม่ปลอดภัยดังกล่าว ไปยังผู้จำหน่าย โดยบีเอ็มดับเบิลยู ระบุในเอกสารดังกล่าว ว่ากำลังอยู่ในขั้นสอบสวน และตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้บริโภคที่ซื้อรถ ไอ3 ไปใช้งาน จะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสารอย่างเป็นทางการ เพื่อการเรียกรถเข้ารับการตรวจสอบ นับแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

ในเอกสารดังกล่าว บีเอ็มดับเบิลยู ระบุว่า จากการทดสอบ รถยนต์ไฟฟ้า ไอ3 มีมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน โดยกล่าวว่า กำลังร่วมกับ สำนักงานเพื่อความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบ และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันด้วยว่า ไอ3 ยังมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ขับขี่ ตราบเท่าที่ผู้อยู่ภายในรถ ใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย