รถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นท่ีโด่งดัง และได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก บริษัทจากสวิสเซอร์แลนด์ กำลังอยู่ในระหว่างการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า ที่น่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยน้ำหนักตัวรถ 50 ตัน แรงฉุดลาก 71 ตัน ต้องขึ้นบันไดถึง 9 ชั้น เพื่อไปให้ถึงตำแหน่งผู้ขับขี่ ด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 700 กิโลวัตต์/ชม.

Artechnica เว็บไซต์ด้านวิศวกรรม รายงานข่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า อี-ดัมเปอร์ e-Dumper ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาได้ 2-3 ปีมาแล้ว โดยเริ่มต้น อี-ดัมเปอร์ คันนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด 600 กิโลวัตต์/ชม. เป็นแบบ นิเคิล-แมงกานีส-โคบอลท์ nickel-manganese-cobalt จำนวน 1,440 ชุด น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 4.5 ตัน

การพัฒนารถ อี-ดัมเปอร์ นี้ ก็เพื่อใช้ในกิจการผลิตซีเมนต์ Ciments Vigier โดยในแต่ละการเดินทางบนเส้นทางในเหมือง อี-ดัมเปอร์ จะเดินทางจากหุบเขาขึ้นมาบนภูเขา ด้วยนำ้หนักบรรทุกหิน 71 ตัน และใช้กำลังไฟฟ้าไป 40 กิโลวัตต์/ชม. ส่วนการเดินทางขาลง ซึ่งไม่มีน้ำหนักบรรทุก จะต้องการพลังงานไฟฟ้าเพียง 30 กิโลวัตต์/ชม. และสามารถนำกำลังไฟฟ้าที่เหลือ จากการแปลงพลังงานจลน์จากเบรก ไปใช้ในงานอื่นๆ ได้

ซึ่งหากลองคิดว่า อี-ดัมเปอร์ ต้องเดินทางถึง 20 เที่ยวต่อวัน ก็จะทำให้เหลือกำลังไฟฟ้ามากพอควร

“แบตเตอรี่ บางชุดก็มีควันขึ้น บางชุดถึงกับมีเปลวไฟ ขึ้นมา” มาเซล เฮลด์ Marcel Held หัวหน้าโครงการกล่าว “ที่ต้องทำให้แน่ใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ชุดเซลล์ข้างๆ เสียหายไปด้วย ทั้งจากความร้อน และจากเปลวไฟ เพราะต้องเชื่อให้ได้ว่าไม่มีความเสี่ยงในการเกิดกับชุดอื่น”

จากเอกสารเผยแพร่ไม่ได้ระบุว่า อี-ดัมเปอร์ จะสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเป็นทางการเมื่อใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนารถไฟฟ้ารุ่นนี้ อยู่ในระดับเงินเหรียญ 7 หลัก ทีเดียว