หุ่นยนต์หญิงสูงอายุ

ผู้ผลิตระบบเพื่อความปลอดภัยระดับโลก ออโต้ลีฟ Autoliv พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการทดสอบการชน อันจะเป็นการพัฒนาความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ที่สูงอายุ และมีการป้องกันตนเองได้ช้าลง และจัดสร้างหุ่นยนต์หญิงสูงอายุ เพื่อใช้ในการทดสอบการชน
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่อยู่ภายในรถยนต์ มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และลงลึกในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายใหม่ เป็นผู้สูงอายุหญิง โดย ออโต้ลีฟ ทดลองการชนเพื่อพัฒนาการจัดทำหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะรูปร่างของคนขนาดกลาง หรือหุ่นยนต์หญิงขนาดเล็ก
ปัจจุบัน สังคมสูงอายุกำลังเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2573 ประเมินว่าจะมีผู้ขับขี่รถยนต์ที่อายุมากกว่า 65 ปี มากถึง 20% ซึ่งร่างกายของคนสูงอายุระดับนั้น มีความเสื่อมของกระดูก และข้อยึดเส้นเอ็น หรือจุดเชื่อมต่อ ที่ล้าลง ซึ่งเป็นข้อแม้ใหม่ สำหรับการทดสอบการชนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในรถ ว่าจะตอบสนองแรงรัดของเข็มขัดนิรภัย หรือถุงลมนิรภัยที่ระเบิดตัวอย่างรวดเร็วได้ขนาดไหน
และเพื่อให้สอดรับกับโครงการผู้สูงอายุ ยูโรเปี้ยน เฮช 2020 European H2020 SENIORS project ออโต้ลีฟ กำลังประเมินผลจากการทดสอบการชน ซึ่งมีหุ่นผู้สูงอายุหญิงอยู่ภายในรถ พัฒนาโดย ฮิวแมเนติค อินโนเวทีฟ Humanetics Innovative Solutions เป็นหุ่นผู้หญิง อายุ 70 ปี ความสูง 161 ซม. น้ำหนักตัว 73 กก. โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบการชนจะออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับชายอายุราว 45 ปี แต่ในชีวิตจริงปัจจุบัน มีผู้หญิงขับขี่รถยนต์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การจัดทำหุ่นเพื่อใช้ในการทดสอบการชนนี้ นับเป็นความก้าวหน้าเพื่อความปลอดภัยครั้งแรก