ฮอนด้า เตรียมหยุดโรงงาน เพื่อปรับสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่น

ค่ายฮอนด้า วางแผนงานที่จะหยุดสายการผลิตของโรงงานในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสายการผลิตรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยประกาศอย่างเป็นทางการ ที่จะหยุดการผลิตในโรงงานดั้งเดิม ซายาม่า Sayama และย้ายสายการผลิตไปยังโรงงาน โยริอิ Yorii แห่งใหม่ โดยโรงงานซายาม่า จะหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 และโยกย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานที่โรงงานโยริอิ และโรงงานอื่นๆ เป็นการชั่วคราว
ฮอนด้า ตั้งใจจะให้ โรงงานโยริอิ ซึ่งเปิดสายการผลิตเมื่อปี 2556 เป็นโรงงานศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่ๆ สำหรับโรงงานแห่งอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากการพัฒนาสายการผลิตที่โรงงานซายาม่า แล้วเสร็จ
โรงงานทั้งสองแห่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในเมือง ไซตามะ Saitama ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ บ่งบอกวิธีการแก้ปัญหาสองประการ อย่างแรก คือกำลังการผลิตที่มีมากจนเกินควร สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ในญี่ปุ่น และต้องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานไอเสีย เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของทั่วโลก และประการที่สอง เพื่อพัฒนาสายการผลิตในโรงงานซายาม่า ให้ทันสมัย และรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในยี่ห้อ ฮอนด้า ให้ได้ยอดขาย 2 ใน 3 ในโลกใบนี้ ภายในปี 2573
“ฮอนด้า กำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ซีอีโอ ทากาฮิโร ฮาชิโกะ Takahiro Hachigo แถลงแผนงานในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชน “อุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังจะก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนแห่งประวัติศาสตร์ นั่นทำให้ ฮอนด้า ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และ ปัญญาประดิษฐ์”
การปิดสายการผลิต นับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับมากมาย ที่จะให้ผู้ว่าจ้าง ต้องจัดหาตำแหน่งงานและดำเนินการผลิตไปจนถึงที่สุด
ฮาชิโกะ ยืนยันว่าการหยุดสายการผลิตในโรงงานซายาม่า และพัฒนาสายการผลิตในโรงงานโยริอิ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ก็ยืนยันว่า ณ เวลาปัจจุบัน ยังเร็วเกินกว่าที่จะประเมินว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเท่าใด