เดมเลอร์ แนะนำผู้ช่วยดิจิตอล

ค่ายเดมเลอร์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่รวบรวมเอาข้อมูลจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า มาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถโต้ตอบด้วยคำสั่งเสียง ให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้แม้ในขณะขับขี่รถยนต์ นั่งอยู่ที่บ้าน หรือกำลังทำธุรกิจอื่น

หัวหน้าฝ่ายดิจิตอล ซาบีน ชูเนิร์ต Sabine Scheunert เตรียมการที่จะแนะนำผู้ช่วยในระบบดิจิตอล ในชื่อ “อาร์ค เมอร์เซเดส” Ask Mercedes ที่เชื่อมโยงกับโครงการที่พัฒนาบนพื้นฐานร่วมกับ กูเกิ้ล และ เฟซบุ๊ค

โปรแกรม อาร์ค เมอร์เซเดส พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ได้ในหลายตลาด รวมทั้งมีภาษาที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติม เดมเลอร์ จะเริ่มใช้กับยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นรายแรก

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ระบบคาร์-แชริ่ง car-sharing การใช้รถยนต์ร่วมกัน, และการให้บริการในการสนับสนุนการเลือกหารุ่นรถที่ผู้บริโภคต้องการ

อาร์ค เมอร์เซเดส จะเป็นผู้ช่วยรายใหม่ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้งานได้ตลอดเวลา ในการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ภายในรถเมอร์เซเดส-เบนซ์

ระบบ แช็ทบ็อท chatbot ที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการให้บริการของเดมเลอร์ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน โดยใช้คำสั่งเสียง หรือการพิมพ์ข้อความ

แช็ทบ็อท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถโต้ตอบกับคำถามจากผู้ใช้ ที่สอบถามด้วยคำสั่งเสียงกับแอพพลิเคชั่น หรือลูกค้าอาจพิมพ์คำถาม และใส่เข้าไปในแอพ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในอนาคต หรือสามารถใช้แอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน หรือโต้ตอบด้วยเสียงกับ กูเกิ้ล แอสซิสแตนซ์ Google Assistant เมื่อมีเวลาว่าง ก็สามารถทำได้