โตโยต้า ตั้งเป้าขายทั่วโลก

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ประกาศตั้งเป้ายอดขายของรถยนต์ในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ไดฮัทสึ และ ฮีโน่ มอเตอร์ สำหรับปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม เพิ่มขึ้น 1% จากปี 2560 จำนวน 10,495,000 คัน

สำหรับค่ายโตโยต้า ตั้งเป้าขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2% เป็น 9.5 ล้านคัน แบ่งเป็นตลาดในประเทศญี่ปุ่น ลดลง 5% เหลือ 1.55 ล้านคัน, และตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 3% จำนวน 7.95 ล้านคัน ขณะที่ ไดฮัทสึ เป้าลดลง 2% เหลือ 800,000 คัน ตลาดในประเทศลดลง 5% เหลือ 610,000 คัน และตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 6% เป็น 190,000

สำหรับ ฮีโน่ มอเตอร์ เป้าเพิ่มขึ้น 6% เป็น 195,000 คัน โดยตลาดในประเทศ ลดลง 5% จำนวน 65,000 คัน และตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 12% เป็น 130,000 คัน

ทางด้านยอดการผลิตทั่วโลก โตโยต้า ประกาศเป้าผลิตสำหรับรถยนต์ในกลุ่ม ลดลง 1% เหลือ 10,397,000 คัน โดยการผลิตของ โตโยต้า เป้าลดลง 2% จำนวน 8.85 ล้านคัน แยกเป็นในประเทศ ลดลง 3% เหลือ 3.08 ล้านคัน ส้วนตลาดต่างประเทศ ลดลง 1% เหลือ 5.77 ล้านคัน

ค่ายไดฮัทสึ การผลิตเพิ่มขึ้น 2% จำนวน 1.34 ล้านคัน แยกเป็นในประเทศ ลดลง 3% จำนวน 940,000 คัน และตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 18% จำนวน 400,000 คัน ส่วนค่ายฮีโน่ การผลิตจะเพิ่มขึ้น 5% เป็น 207,000 คัน แยกเป็นในประเทศ เพิ่ม 1% จำนวน 157,000 คัน ส่วนต่างประเทศ เพิ่ม 21% เป็น 50,000 คัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *