ฮอนด้า-กลุ่มมิตรผล ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ มอบอุปกรณ์กีฬากอล์ฟให้แก่เยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬากอล์ฟ ภายใต้โครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มมิตรผลพร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” มอบอุปกรณ์กีฬากอล์ฟพร้อมทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬากอล์ฟ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นความมุ่งมั่น ในการต่อยอดกีฬากอล์ฟสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

Honda Youth Golf8

Honda Youth Golf4

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มมิตรผล และบริษัท กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ จำกัด ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์กอล์ฟ จำนวน 40 ชุด รวม 560 ชิ้น และทุนการศึกษาอีก 40,000 บาท ให้แก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านโครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับเยาวชนไทยในโรงเรียนที่มีหลักสูตรวิชากอล์ฟแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้เยาวชนได้ใช้ในการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ

Honda Youth Golf7นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าเป็นองค์กรที่เติบโตจากพลังแห่งความฝัน หรือ “The Power of Dreams” เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความฝันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีความฝันมุ่งทำตามฝันจนประสบความสำเร็จในที่สุด ฮอนด้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอีกหลายราย เพื่อส่งมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในโครงการฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นความมุ่งมั่น ในการต่อยอดกีฬากอล์ฟต่อไปในอนาคต ซึ่งการส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ฮอนด้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเป็นความรับผิดชอบที่ยั่งยืนขององค์กรที่มีต่อสังคมอีกด้วย”

Honda Youth Golf6 Honda Youth Golf1

ด้านนายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน กลุ่มมิตรผล กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” โดยการพัฒนาความสามารถของเยาวชน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มมิตรผลในฐานะที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดโครงการรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสานความฝันของเด็กไทยสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชน ทั้งในเรื่องของการศึกษาและคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี”

นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “หลังจากเริ่มเปิดดำเนินโครงการฯ มีผู้สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆ ที่ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดี เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยทางทีมงานได้นำอุปกรณ์เหล่านั้นมาซ่อมแซมให้มีสภาพสมบูรณ์ และมีแผนที่จะเตรียมส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ อีก 2 ครั้ง ในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ให้ครบ 20 โรงเรียน ภายใน 1 ปี เพื่อสานฝันการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึงที่สุด”

Honda Youth Golf2

สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ ในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับมอบอุปกรณ์กอล์ฟ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส, โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จากจังหวัดสกลนคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา, โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาคม และโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคี จากจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนพรเจริญวิทยา จากจังหวัดบึงกาฬ

Honda Youth Golf5

โครงการ “ฮอนด้า สานฝันเยาวชนกอล์ฟ” ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, กลุ่มมิตรผล, กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์, สมาคมสนามกอล์ฟไทย, กอล์ฟ ไพรด์, ซีเอ็นเอ็กซ์ กอล์ฟ ฟิตติ้ง สตูดิโอ, นิตยสาร สวิง และนิตยสาร ออนกรีน ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ เพื่ออนาคตเด็กไทย สามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ ได้ที่สนามกอล์ฟทั่วประเทศที่ร่วมโครงการฯ กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์ และผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ

Honda Youth Golf3