โตโยต้าคาดตลาดรวมในประเทศปี 2558 ขาย 920,000 คัน เป้าหมายการขายโตโยต้า 330,000 คัน ตลาดรถยนต์ปี 2557 ยอดขายรวม 881,832 คัน ลดลง 33.7%

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2557 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ

TOYOTA Annual Press Conference 2015_001

 

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2557 มียอดขายอยู่ที่ 881,832 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 33.7% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 26.8% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 41.4%
หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ต่อจากปี 2556 และ 2555 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ตลอดจนการปรับเข้าสู่สมดุลตามสภาวะปกติของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก”

 

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2557
ยอดขายปี 2557 เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2556
 ปริมาณการขายรวม    881,832 คัน -33.7%
 รถยนต์นั่ง              369,839 คัน -41.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์    511,993 คัน -26.8%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)      420,829 คัน -28.4%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   372,182 คัน -29.6%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 327,027 คัน ลดลง 26.6% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 151,763 คัน ลดลง 20.2%
รถเพื่อการพาณิชย์ 175,264 คัน ลดลง 31.4% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 164,849 คัน ลดลง 30.4.%

 

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2557
 ปริมาณการขายโตโยต้า 327,027 คัน ลดลง 26.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
 รถยนต์นั่ง 151,763 คัน ลดลง 20.2.% ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
 รถเพื่อการพาณิชย์ 175,264 คัน ลดลง 31.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 164,849 คัน ลดลง 30.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 144,693 คัน ลดลง 30.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%

 

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 425,730 คัน ลดลง 1.0% คิดเป็นมูลค่า 196,139 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 69,565.07 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,704.07 ล้านบาท”

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2558 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2558 จะเป็นช่วงปรับฐานเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของตลาดควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 920,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.3%

 

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2558
 ปริมาณการขายรวม  920,000 คัน เพิ่มขึ้น 4.3%
 รถยนต์นั่ง            397,200 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์  522,800 คัน เพิ่มขึ้น 2.1%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)     427,700 คัน เพิ่มขึ้น 1.6%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)  379,700 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 %

 

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 330,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 148,700 คัน ลดลง 2.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 181,300 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 171,700 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%

 

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2558
 ปริมาณการขายรวม 330,000 คัน เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.9%
 รถยนต์นั่ง 148,700 คัน ลดลง 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์ 181,300 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 171,700 คัน เพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 40.1%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 146,600 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%

 

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 390,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 183,700 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 68,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 251,700 ล้านบาท”

TOYOTA Annual Press Conference 2015_002

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับแผนงานปีนี้ โตโยต้า พร้อมผลิตรถยนต์รุ่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นยอดขาย ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น”

“ที่สำคัญจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะกลายเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจ โตโยต้า ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการจัดตั้งสำนักงานเขตภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้
เรายังคงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจชุมชนผ่านโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความสุขอย่างยั่งยืน” มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด

TOYOTA Annual Press Conference 2015_003