โตโยต้าเมืองสีเขียว มุ่งมั่นสร้างสังคม คาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 10

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนและเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมและโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีปิดโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 10 โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 2 องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าซีคอน บางแค

SGW_003_resize

SGW_009_resize
จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากว่า 52 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับ โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง และขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากทำการคัดเลือกโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วม โครงการ จากนั้นส่งเสริมให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศโลก และปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมให้องค์กรและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ ริเริ่มโครงงานและกิจกรรมที่จะช่วยลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนภายในโรงเรียนและชุมชนของตน ภายใต้การ ดำเนินงานใน 4 ด้าน ดังนี้
1. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. การลดขยะในเมือง
2. การเดินทางอย่างยั่งยืน 4. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของโรงเรียนและเทศบาลในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการตลอดทั้ง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก่ 248 โรงเรียน 194 เทศบาล และ100 ชุมชน ทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 207 ล้านบาท มีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปยังโรงเรียนและหน่วยงานเทศบาล 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เกิดโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 2,387 โครงการ สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 14,000 ตัน นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้าฯ ยังให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและเทศบาลในเครือข่ายของโครงการที่มีความพร้อม ในการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ไปในวงกว้าง โดยปัจจุบันได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้โลกร้อนแล้วเสร็จเป็นจำนวน 3 แห่ง
1. “ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง” อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. “อุโมงค์ลดโลกร้อน” ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3. “สุขศาลายาเยียวยาโลกร้อน” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สำหรับ โรงเรียนและเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีที่ 10 ได้แก่
ประเภทโรงเรียน
o ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล
จากการดำเนินโครงการเราควนโดนวิทยา ร่วมพลังสู่ความหวังสังคมคาร์บอนต่ำ
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
จากการดำเนินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราชาว น.พ.ม.
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา
จากการดำเนินโครงการ C.W.K. The Green School “Against Pollution”
ประเภทชุมชน
o ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ชุมชนแพะป่าห้า และเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากการดำเนินโครงการแพะป่าห้าร่วมใจลดพลังงาน ลดเมืองร้อน
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ชุมชนบ้านหนองแล้ง และเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
จากการดำเนินโครงการหนองแล้งร่วมใจ ลดเมืองร้อน
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6 และเทศบาลตำบลสอง อ.สอง จ.แพร่
จากการดำเนินโครงการ “ชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

SGW_021_resize
ภายในงาน “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้าฯ ได้เรียบเรียงเรื่องราวความสำเร็จจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Growing Green Together” เริ่มต้นจากโซนนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต “โตโยต้า มิไร” ที่มาพร้อมความทันสมัยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมค้นหาความลับของป่านิเวศและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามใน Toyota Green Park เยี่ยมชมนิทรรศการจากชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมแวะช้อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน Green Market และรับชมการแสดงชุดพิเศษภายใต้ความคิด Green Heart Effect พร้อมร่วมสนุกไปกับหลากหลายกิจกรรม และใกล้ชิดกับซุปตาร์ Green Idol มอส ปฏิภาณ น้องโสน และอาโป ณัฐวิญญ์ จากละครสุดแค้นแสนรัก และพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตของ 8 คนสุดท้ายจาก The Star “ค้นฟ้าคว้าดาว” ปีที่ 11