ฮุนไดต้อนรับศักราชใหม่จัดกิจกรรม Hyundai Blue Santa ส่งความสุขให้น้องๆผู้ด้อยโอกาส ตอกย้ำนโยบายทำความดีเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 – บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งความสุขให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Hyundai Blue Santa โดย มร. ฮิเดกิ ยานากิซาวา ประธานบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฮุนได มอเตอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเย็นและขนมแด่เยาวชนที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ฮุนไดแต่งกายเป็นซานต้าใจดีมามอบความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้แก่น้องๆจำนวนกว่า 160 คน ซึ่งเป็นเด็กชายอายุตั้งแต่4 – 18 ปี ที่เกิดจากครอบครัวยากจน หรือมีปัญหาในการเลี้ยงดู นอกจากนี้ฮุนไดได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆอีกมากมายเพื่อให้น้องๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Hyundai_0016

 

Hyundai_0028 Hyundai_0053 Hyundai_0073 Hyundai_0079
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ได้สนับสนุนให้ผู้จัดหน่ายรถยนต์ฮุนไดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรม Hyundai Blue Santa ขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ โดยมุ่งเน้นให้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมในระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักคือการมุ่งเน้นให้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม อันแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมในทั่วทุกประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป