ตามรอยต้นน้ำของพ่อ ด้วย Ford Rangerกับผู้หญิงพันธ์แกร่ง (มี Clip VDO )

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม “ตามรอยต้นน้ำของพ่อ” โดยนำคณะสื่อมวลชนซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายออกเดินทางไปกับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและธรรมชาติตามรอยพระราชดำริ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อมอบสิ่งดีๆ ตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดกาญจนบุรี   คาราวานฟอร์ด เรนเจอร์ เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯเริ่มต้นจากโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าไปยังจุดหมายแห่งแรก คือ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพวกเราได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับจุดประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ โดยพระองค์ทรงเน้นเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำมาหากินร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า “น้ำคือชีวิต” และทรงเล็งเห็นว่า แม้ประเทศไทยจะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุก ทำให้มีปริมาณน้ำมากจากทั้งผิวดินและใต้ดิน แต่หากขาดหลักการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้เกิดภัยน้ำท่วมหรือน้ำแล้งจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ได้ ซึ่งสื่อมวลชนได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำอันเป็นตัวแปรสำคัญของการอยู่รอดของผืนป่าและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน เสร็จจากภารกิจทำฝายที่สร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับพวกเราที่ร่วมกันทำงานคนละไม้คนละมือ ท่ามกลางสายฝนก็ไม่ได้ทำให้เราท้อเลย เราออกจากที่ทำฝายประมาณ 4 โมงเย็น เพื่อขับรถไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทาง เขาโจด-บ้านนาสวน ซึ่งระยะทางอีกประมาณ 104 กิโลเมตร และเป็นทางขึ้นเขาเป็นส่วนใหญ่ เพื่อลงแพขนานยนต์และเข้าที่พักที่ อนันตรา ริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท ทริปนี้เรามีสื่อมวลชนทั้งหญิงและชายที่เดินทางไปครั้งนี้ คันของดิฉันเป็นผู้หญิงไปด้วยกัน 4 คนสลับกันขับ สลับกันนั่งหน้าหลัง เพราะเป็นรถแบบ 4 ประตู กระบะหลังเอาไว้บรรทุกของ   […]

Read more