เติมนำ้มันกับมาสด้าในรัสเซีย

5- 19 ตุลาคม 2559 เดินทางไปกับมาสด้า Cx-3 และ Cx-5 จากมองโกเลียเดินทางไปยังรัสเซีย ระยะทางประมาณ 6,500 กิโลเมตร ราคานำ้มันที่นี่ไม่แพงเลย มีนำ้มันเบนซิน 92 ,95 ,98 และดีเซล น้ามันต้องเติมเอง มาดูบรรยากาศกันคะ

Read more
1 2