ฮอนด้า เตรียมหยุดโรงงาน เพื่อปรับสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่น

ค่ายฮอนด้า วางแผนงานที่จะหยุดสายการผลิตของโรงงานในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสายการผลิตรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยประกาศอย่างเป็นทางการ ที่จะหยุดการผลิตในโรงงานดั้งเดิม ซายาม่า Sayama และย้ายสายการผลิตไปยังโรงงาน โยริอิ Yorii แห่งใหม่ โดยโรงงานซายาม่า จะหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 และโยกย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานที่โรงงานโยริอิ และโรงงานอื่นๆ เป็นการชั่วคราว ฮอนด้า ตั้งใจจะให้ โรงงานโยริอิ ซึ่งเปิดสายการผลิตเมื่อปี 2556 เป็นโรงงานศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม่ๆ สำหรับโรงงานแห่งอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หลังจากการพัฒนาสายการผลิตที่โรงงานซายาม่า แล้วเสร็จ โรงงานทั้งสองแห่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในเมือง ไซตามะ Saitama ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ บ่งบอกวิธีการแก้ปัญหาสองประการ อย่างแรก คือกำลังการผลิตที่มีมากจนเกินควร สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ในญี่ปุ่น และต้องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานไอเสีย เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของทั่วโลก และประการที่สอง เพื่อพัฒนาสายการผลิตในโรงงานซายาม่า ให้ทันสมัย และรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในยี่ห้อ ฮอนด้า ให้ได้ยอดขาย 2 ใน 3 ในโลกใบนี้ ภายในปี 2573 “ฮอนด้า กำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์” […]

Read more